Ekologi

Tieteen popularisoija

Ympäristöaktiivi

Työni

Intohimoni tieteelliseen tutkimukseen kumpuaa siitä tosiseikasta, että muuttuvassa ympäristössä kestävä käyttö ja suojelutyö ovat mahdollisia vain täsmällisen ekologisen tiedon avulla. Informaatio itsessään on kuitenkin hyödytöntä ellei sitä tuoda suuren yleisön ja päätöksenteon piiriin. Panostan sekä biologian tutkimukseen, tieteen popularisointiin että ympäristötyöhön tavoittaakseni ympäristöongelmien syvemmät syntysyyt ja vaikuttaakseni siellä, missä työlläni voi todella olla merkitystä.

Urani aikana olen osallistunut useisiin ekologian projekteihin, muun muassa pitkän aikavälin jyrsijäpopulaatioseurantoihin, ympäristöjärjestöjen metsäkonsultointiin ja liito-oravakartoituksiin. Ensisijainen kiinnostuksen kohteeni on kuitenkin pohjoisten ekosysteemien kasvillisuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Olen tehnyt tutkimustyötä muun muassa Turun yliopiston “Nordic Centre of Excellence Tundra” -projektille sekä Oulun yliopiston “Vegetation changes over decades – causes and consequences” -projektille. Maisterintutkintoni käsitteli pitkän aikavälin kasviyhteisömuutoksia Käsivarren Lapissa. Koska kenttätyöt ovat biologisen tutkimuksen ehdoton suosikkivaiheeni, olen työskennellyt lukuisilla kaukaisilla kenttäasemilla, esimerkiksi Kilpisjärvellä, Kevolla, Jotkalla Norjan Finnmarksviddalla ja arktisilla Huippuvuorilla. Hiljattain  osallistuin vapaaehtoisena Fissidens-sammalten uhanalaisuusarviointiin. Ensimmäiselle tiedettä popularisoivalle kirjalleni myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2019.

Tällä hetkellä laajennan tutkimusaluettani Fennoskandian ulkopuolelle kautta koko terrestrisen arktiksen, boreaalisen Kanadan ja Skotlannin tekemällä väitöskirjatutkimusta kookkaiden herbivorien ja ilmaston vaikutuksista pohjoiseen kasvillisuuteen.

Biosfääri ja luonnontieteet lahjoittivat minulle elämäni, ja aion antaa siitä takaisin niin suuren osan kuin mahdollista.

skal.jpg
  • LinkedIn Clean Grey

Urastani lisää LinkedInissä